Maarten

Wie is Maarten?

'Vanaf schooljaar 2018/2019 ben ik lid van de Raad van Toezicht, met de specialisatie Financiën. In deze rol zie ik, naast de reguliere RvT taken, in het bijzonder toe op de bedrijfseconomische continuïteit en een gezonde (doeltreffende, doelmatige en rechtmatige) bedrijfsvoering als randvoorwaarden voor een goede onderwijskwaliteit op Christelijke grondslag. 

In mijn professionele achtergrond ben ik controller van 'De Haagse Scholen', één van de grootste schoolbesturen voor primair onderwijs in Nederland. Daarvoor gaf ik leiding aan de administratie en controlfunctie bij Nuffic, een non profit organisatie gericht op de internationalisering van het Nederlandse onderwijs. 

Mijn kinderen staan ingeschreven bij de Prinses Maximaschool in Berkel en Rodenrijs. Ik woon daar ook in de buurt met mijn gezin.