Missie en Visie

Waar staan we voor?

Missie
Kinderen zijn voor ons unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21e eeuw. Wij bieden kinderen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving waarin zij hun talenten kunnen onderzoeken en hun zin in leren verder ontwikkelen. Kinderen verschillen in tijd en aandacht die ze nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen. Door het bieden van christelijk en passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien. Bij Spectrum hebben kinderen zin in leren.  

Visie
De scholen van Spectrum zijn een veilige en plezierige plek, waar leerlingen, medewerkers en ouders  gezamenlijk en doelgericht werken aan de ontwikkeling van talenten van kinderen.

Vanuit de christelijke traditie geven wij normen en waarden door, we staan daarbij open voor alle kinderen en leggen zo de verbinding tussen de verschillende culturen en religies. We bereiden kinderen goed voor op het leven en werken in de maatschappij in de 21e eeuw en nemen hierbij zelf een professionele en onderzoekende houding aan waarbij we gericht zijn op samenwerking. Net als de volwassenen worden de kinderen gestimuleerd tot onderzoek, creatie en samenwerking. 

Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij hun zin in leren behouden. De komende jaren zullen wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de leerlingen naar school gaan omdat ze willen leren. 

 

Ons motto is om die reden:    "Zin in leren!"