Planning 2019-2020

Spectrum-SPCO Planning cursusjaar 2019 - 2020
2 september 1e schooldag, startdienst scholen Bergschenhoek
3  september Vesper NH Kerk Berkel, aanvang 19.30 uur
2 oktober Thema avond Raad van Toezicht - GMR - Directie,
aanvang 20.00 uur
5 oktober Dag van de Leerkracht
9 oktober Kenniskringen specialisten 13.30 - 15.30 uur
10 oktober Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
31 oktober Raad van Toezicht
  Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
12 november Bijeenkomst schoolopleiders 16.00 - 17.00 uur
13 november Directiebijeenkomst PPO Delflanden 09.30 - 11.30 uur
19 november Bijeenkomst preventiemedewerkers 16.00 - 17.00 uur
26 november Netwerkbijeenkomst PPO Delflanden voor IB-ers
09.00 - 10.30 uur
12 december Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
17 december Raad van Toezicht
  Kerstvakantie 23 december t/m 5 januari 2020
7 januari Nieuwjaarsreceptie 16.30 - 18.00 uur
5 fEBRUARI Kenniskringen specialisten 13.30 - 15.30 uur
10 FEBRUARI Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
12 februari COBI Spectrum kijkdag
20 februari Raad van Toezicht
  Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 1 maart 2020
11 maart BHV herhalingstraining brand 13.30 - 17.30 uur
11 maart Open dag Spectrum scholen
18 maart Conferentie PPO Delflanden 09.00 - 17.00 uur locatie volgt
BHV Herhalingstraining brand 13.30 - 17.30 uur cba ws pmx
  Goede Vrijdag 10 april / Pasen 12 en 13 april
1 april BHV herhalingstraining brand 13.30 - 17.30 uur PJF
6 april Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
16 april Raad van Toezicht
  Meivakantie 27 april t/m 10 mei 2020
  21 Mei Hemelvaartsdag
15 mei Personeelsuitje
26 mei Bijeenkomst schoolopleiders Spectrum 16.00 - 17.00 uur
15 juni Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
16 mei Netwerkbijeenkomst PPO IB-ers 09.00 - 10.30 uur
18 mei Raad van Toezicht
  1 Juni 2e Pinksterdag
2 juli Bijeenkomst preventiemedewerkers 16.00 - 17.00 uur
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020