Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt het College van  Bestuur en de scholen.


Een belangrijke taak is het voorbereiden, uitvoeren en toezien op de uitvoering van het beleid van Spectrum. Het stafbureau valt onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur, die de coördinerende rol binnen de gehele stichting vervult. In het bureau zijn de disciplines HRM, Onderwijs en Identiteit, Financiën, Huisvesting en ICT ondergebracht.

De volgende personen zijn binnen het stafbureau werkzaam:
A.J. (Adriaan) van Zanten
voorzitter College van Bestuur (fulltime)
M.M.J. (Michelle) van Litsenburg
directiesecretaresse / bestuursondersteuner (vier dagen)
P.M. (Elma) Claassen-van de Erve
financieel medewerker (drie dagen)
pmclaassen@spectrum-spco.nl
 
H. (Herman) Wiegeraad
huisvesting / controller (drie dagen)
hbwiegeraad@spectrum-spco.nl
 
M. (Michel) Boer
ICT (twee dagen)