Stichting Advies Raad

Spectrum maakt gebruik van denktank

Binnen de structuur van de stichting is de Stichting Advies Raad (SAR) een orgaan dat met name de betrokkenheid van de ouders organiseert op het niveau van de overkoepelende stichting. Daarmee geeft Spectrum invulling aan de begrippen educatief partnerschap en horizontale verantwoording. De Stichtingadviesraad is bedoeld als het orgaan waarin ouders en facultatief vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap kunnen meepraten over alle zaken die de stichting en daarmee de scholen aangaan. De SAR heeft uitdrukkelijk geen bestuurlijke rol zoals de voormalige ledenraad van de schoolvereniging. Voor formele medezeggenschap (instemming- en adviesrecht) is de (G)MR het primaire orgaan.

De SAR kan de voorzitter van het College van Bestuur met raad en daad bijstaan over alle onderwerpen die spelen binnen en rondom het basisonderwijs in Lansingerland. Dit overleg is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. Door de instelling van de Stichtingadviesraad zijn de ouders op de onder de stichting vallende scholen in vier fases bij het beleidsvormingsproces betrokken:
  • klankborden rondom (beleids)ontwikkelingen bovenschools (via Stichtingadviesraad, (G)MR);
  • vaststelling door instemming en advies (via de (G)MR);
  • uitvoering (via de Ouderraad, met name voor ondersteunende activiteiten);
  • evaluatie (Stichtingadviesraad, MR en Ouderraad).