Zorg

Iedere school heeft een model van handelingsgericht onderwijs (omgaan met verschillen)†ontwikkeld. Ons onderwijs is onderwijs op maat. Onze scholen houden optimaal rekening†met de verschillen tussen kinderen. Dat geldt voor de leerstijl van kinderen, de†leerontwikkeling, het taalniveau, maar ook voor de culturele afkomst, het sociale gedrag,†de emotionele vaardigheden e.d. De uitdaging voor ons onderwijs is om optimaal met deze verschillen rekening te houden.†Daarvoor zullen op al onze scholen vormen van handelingsgericht werken verder worden†ontwikkeld.†

De zorgplicht houdt in dat iedere leerling, die zich bij een school meldt, een passend†onderwijsaanbod geboden wordt. Nieuwe samenwerkingspartners zullen moeten worden†gezocht in de regio en de scholen zullen zich intern richten op de volgende†ontwikkelingen:†

  • het beste uit een leerling halen door te werken met hoofd, hart en handen
  • verbeteren van de kwaliteit van het analyseren van de opbrengsten van het onderwijs†in breed perspectief
  • een passend aanbod voor leerlingen met een hoog potentieel
  • een passend aanbod voor leerlingen met specifieke gedragskenmerken
  • verbetering van de afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsvraag van de†populatie van de†school
  • bevorderen van 'warme' overdracht tussen onze scholen en scholen voor het†voortgezet onderwijs