Jeroen

Wie is Jeroen?
 
Sinds oktober 2017 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht. Met een bedrijfskundige achtergrond en ervaring in de publieke sector lever ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen, leraren en scholen binnen het Spectrum. Ik ben getrouwd en vader van vier kinderen (3 jongens en 1 meisje), waarvan de oudste naar CBS de Acker, locatie Groeneweg, gaat en onze tweeling daar ook binnenkort gaat instromen. Wij wonen in Berkel, zelf heb ik zeven jaar op School met de Bijbel (later de Regenboog) en een jaar op de Prins Mauritsschool gezeten.

Wij zijn kerkelijk actief binnen de Gereformeerde Kerk de Ark in Berkel en Rodenrijs. In het dagelijks leven ben ik leidinggevende in de publieke sector. Mijn drijfveer binnen de RvT is om goed onderwijs te kunnen bieden voor kinderen, en een goed werkklimaat voor leraren, op alle scholen binnen het Spectrum, nu en in de toekomst. Hierbij vind ik het belangrijk dat dit vanuit de protestants-christelijke grondslag gebeurd en de ontwikkeling van talenten van leerlingen niet beperkt blijven tot goede toetsresultaten.