Prismaklas

De leerlingenzorg is voor de leerkrachten op de scholen van Spectrum een vast onderdeel van hun dagelijks werk. In eerste instantie wordt bij leerlingenzorg vaak gedacht aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, omdat ze bij het verwerken van de basisleerstof moeite ondervinden.

Maar onder zorg voor leerlingen wordt ook bedoeld dat er aandacht is voor leerlingen die de leerstof juist heel snel beheersen en op grond van hun talenten een andere aanpak nodig hebben.
Ondanks dat er op alle scholen al maatregelen zijn genomen voor deze laatste groep leerlingen, zijn er nog steeds kinderen die niet tot hun recht komen. Een werkgroep vanuit onze scholen heeft in samenwerking met externe deskundigen een plan voor een nieuwe werkvorm opgesteld: de prismaklas. Met deze nieuwe opzet blijft ook de reeds bestaande aanpak van de eigen school bestaan. Op 8 september 2016 is de prismaklas gestart.
 
Wat is een prismaklas?
De prismaklas is een bovenschoolse klas voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die meer nodig hebben dan het door de school aangeboden meerwerk. De leerstof die wordt aangeboden doet een beroep op de specifieke leereigenschappen van een (hoog)begaafde leerling.
 
Waarom?
Hoog- en meerbegaafde leerlingen leren op een andere manier. De normale leerstof sluit daar vaak niet goed op aan. Deze leerlingen ontwikkelen daardoor niet de juiste leerstrategieën en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Zij voelen zich onbegrepen door hun omgeving, raken gefrustreerd en ontwikkelen soms gedragsproblemen, faalangst of depressiviteit. De prismaklas wil tegemoet komen aan de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast biedt de prismaklas de mogelijkheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en samen op te trekken. In de Prismaklas werken we aan persoonlijke doelen en vaardigheden. Deze bestaan voor een groot deel uit de 21e eeuwse vaardigheden van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Deze vaardigheden zijn verdeeld in diverse domeinen zoals: motivatie, zelfsturing, zelfinzicht, communicatie, samen leren, creatief denken, etc. Om de leerlingen te laten groeien in deze vaardigheden, worden er uitdagende lessen gegeven die qua inhoud buiten het standaard curriculum van de basisschool vallen 
 
Hoe werkt het?
Eén dagdeel in de week, op dinsdag of woensdag komen de leerlingen bij elkaar en krijgen speciale lessen, afgestemd op wat zij nodig hebben. De leerling zelf heeft dus een belangrijke inbreng in het leerproces.
 
Voor wie en door wie?
De prismaklas is voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de 8 Spectrumscholen zitten. Deze leerlingen worden aangemeld voor de prismaklas op initiatief van de IB'er na overleg met de eigen leerkracht en de ouders van het betreffende kind. Er twee bovenbouwgroepen (6 t/m 8) en er is 1 onderbouwgroep (3 t/m 5). 

De groepen worden begeleid door twee leerkrachten, juf Jannie van der Sluis en juf Jantine de Vogel.
 
Waar is de Prismaklas?
De Prismaklas is gehuisvest in CBS Boterdorp in Bergschenhoek