Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Wat is Spectrum?

Spectrum-SPCO is een stichting die Protestants Christelijk Basisonderwijs  verzorgt op acht basisscholen in Lansingerland. Ruim 200 medewerkers zetten zich iedere dag in om onze kinderen Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT vaardigheden (samen COBI) mee te geven.

De Raad van Toezicht

Spectrum kent een bestuursmodel met een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur, de scholen en de algemene gang van zaken binnen Spectrum. Daarbij bewaart de raad van toezicht voldoende afstand om een onafhankelijk en kritisch orgaan te zijn. Zij hanteert hierbij de Code Goed Toezicht en de Code Goed Bestuur voor het onderwijs. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies.  De raad van toezicht telt statutair minimaal vijf leden. Binnen de Raad van Toezicht is ruimte voor een nieuw lid met de portefeuille innovatie en identiteit.

Wie zoeken wij?

De expertise van onze toekomstige collega ligt op het gebied van innovatie en identiteit in het onderwijs. Denk hierbij aan nieuwe onderwijsconcepten en de invulling van burgerschap vanuit een Christelijke achtergrond.

 Algemene Profiel kenmerken:

  • Een warm hart voor onderwijs;
  • Deskundig op het gebied van onderwijsontwikkeling en identiteit;
  • Affiniteit met de protestants christelijke identiteit van de stichting;
  • Affiniteit met COBI, het onderwijsconcept van de Spectrum-scholen;
  • Brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Kritisch, invoelend, reflectief, toetsend en signalerend naar zichzelf en anderen;
  • Verplicht tot ethisch en zakelijk gedrag;
  • Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder is een pré;

De raad van toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om een scherpe dialoog te kunnen voeren met elkaar en het college.

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht komt ongeveer zes keer per jaar bijeen met daarnaast commissieactiviteiten en informele bijeenkomsten. De aanstelling betreft een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De leden ontvangen een passende vergoeding.

Solliciteren

Enthousiast geworden? Stuur dan je reactie met motivatiebrief en curriculum vitae per e-mail t.a.v Jeroen Renes (voorzitter Raad van Toezicht) naar info@spectrum-spco.nl. Voor meer informatie over de inhoud of procedure is Jeroen Renes bereikbaar op 06-26552954. De selectiegesprekken vinden plaats op maandagavond 12 juni, uw reactie ontvangen we dan ook graag uiterlijk 2 juni.

Meer over Spectrum

Spectrum biedt al meer dan honderd jaar onderwijs op hoog niveau en met warmte en betrokkenheid naar leerlingen, ouders en onze medewerkers. De scholen vormen samen een lerend netwerk dat inspeelt op de uitdagingen van de 21e eeuw. Om onze kinderen klaar te stomen voor een betekenisvol leven besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Leidend daarbij is ons strategisch beleidsplan KOERS26, met de ankerpunten Creatief, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT, kortgezegd COBI. Ons onderwijs stimuleert en ondersteunt de unieke talenten van ieder kind zo dat zij zin hebben in leren. Daarom is ‘Zin in leren!’ ons motto.  Op https://spectrum-spco.nl/over-spectrum/ kan je het beleidsplan en de jaarverslagen vinden.

 

Privacy overzicht

Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Maar de keuze is natuurlijk aan jou of je deze gegevens met ons wilt delen.