Lid van de Raad van Toezicht

Lid van de Raad van Toezicht

Waar kom je te werken?

Spectrum-SPCO is een professionele organisatie en verantwoordelijk voor acht basisscholen in Lansingerland. 200 medewerkers zetten zich iedere dag in om speerpunten als onderzoekend leren, burgerschap, creativiteit en ICT in hun onderwijs te verwerken. Spectrum kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De RvT telt statutair minimaal vijf leden. Binnen de Raad is ruimte voor een nieuw lid.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Spectrum. Daarbij bewaart de RvT voldoende afstand om in onafhankelijkheid tot een kritisch oordeel te komen. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies. Spectrum heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele organisatie. Daarbij past een duidelijk onderscheid tussen bestuur en toezicht met als uitgangspunt de “Code Goed Bestuur”.

Wat zoeken wij?

Het gewenste expertisegebied van de toekomstig collega ligt binnen medezeggenschapsvraagstukken en personeelszaken. Hierbij kan de professionele achtergrond zowel in het basis- als voorgezet onderwijs een voordeel zijn.

Algemene Profiel kenmerken

 • Een nauwe verbintenis met Spectrum; bij voorkeur woonachtig in Lansingerland en kinderen hebben die verbonden zijn of zijn geweest aan één van de Spectrumscholen;
 • Affiniteit met de Protestants Christelijke identiteit van de stichting;
 • Brede maatschappelijke oriëntatie;
 • Kritisch volgend, toetsend en signalerend, ook naar zichzelf toe;
 • Een warm hart voor onderwijs;
 • Verplicht tot ethisch en zakelijk gedrag;
 • Ervaring als bestuurder of toezichthouder is een voorwaarde;

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de bestuurders.

De GMR heeft in deze vacature het recht een bindende voordracht te doen en is om die reden actief betrokken bij de werving.

De RvT komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en de aanstelling betreft een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De leden van de RvT ontvangen een beperkte onkostenvergoeding.

Uw reactie met motivatiebrief en curriculum vitae kunt u per e-mail sturen t.a.v. de heer A.J. van Zanten via info@spectrum-spco.nl.

Over Spectrum

Spectrum verzorgt het Protestants Christelijk Basisonderwijs op acht bassischolen in Lansingerland. Leidend daarbij is het strategisch beleidsplan KOERS22 met het motto: ‘Zin in Leren’. De scholen vormen samen een uitermate boeiend en ‘lerend netwerk’ voor de snelle en uitdagende 21e eeuw. Wij willen elkaar scherp houden op de gewenste ontwikkelingen. Wat is voor onze kinderen het beste? Waar willen wij ons druk om maken? Hoe kunnen wij voor kinderen een kansrijke leef- en leeromgeving creëren?

Contact

U kunt informatie inwinnen bij de voorzitter van de RvT dhr. J.J. Renes 06 – 26 55 29 54 of de voorzitter van het College van Bestuur, dhr. A.J. van Zanten, tel. 06 – 22 51 07 31.

Een informatiepakket kunt u aanvragen per e-mail of door onze contactformulier in te vullen.

  Voornaam*
  Achternaam*
  Telefoon
  E-mailadres*
  Bericht*
  Upload CV/ motivatie
  Hoe kunnen wij contact opnemen?
  Privacy overzicht

  Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Maar de keuze is natuurlijk aan jou of je deze gegevens met ons wilt delen.