Voorzitter College Van Bestuur

Voorzitter College Van Bestuur

  • Bergschenhoek
  • 1 jaar | Met uitzicht op een vaste aanstelling
  • 0,8-1,0 fte
  • Schaal B3 conform de bestuurders cao primair onderwijs

Wie zijn wij?

Spectrum-SPCO is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs met acht basisscholen in de gemeente Lansingerland. Er werken circa 200 gedreven personeelsleden die zich elke dag inzetten om ruim 2000 kinderen toekomstgericht onderwijs te bieden. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin talenten onderzocht en ontwikkeld kunnen worden om deze kinderen leergierige, wereldwijze leerlingen te laten worden. Bij Spectrum vinden we het vanuit onze open christelijke achtergrond belangrijk dat kinderen levenskunst ontwikkelen.

We zijn een organisatie die waarde hecht aan persoonlijke betrokkenheid. Medewerkers werken er graag en blijven vaak lang werken bij Spectrum. Spectrum is dan ook een goede werkgever met persoonlijke aandacht voor haar werknemers, zowel op het bestuurskantoor als in de scholen. Ook de samenwerking met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht is constructief.

In het nieuwe strategisch beleidsplan 2022-2026 blijven wij inzetten op toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs. De speerpunten van ons onderwijs zijn COBI: Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT. Wij geloven dat dit de ingrediënten zijn voor onderwijs dat past in de veranderende maatschappij van de 21e eeuw. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij zin hebben in leren. Daarom is ‘zin in leren’ ons motto en onze drijfveer.

De bestuurlijke opdracht

Als voorzitter college van bestuur draag je samen met het lid CvB de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. In de bestuurlijke opdracht staan de volgende elementen centraal:

Strategisch

Als bestuurder ben je goed aangesloten bij landelijke en regionale ontwikkelingen en weet je hierop te anticiperen. Het totale leerlingaantal in de regio neemt af. Tegelijkertijd worden er nieuwe scholen opgericht. Onze leerlingpopulatie verandert en we zien een beweging op onze scholen van een dorpse naar een meer stedelijke dynamiek.

Je weet de organisatie effectief te positioneren op basis van wat ons onderscheidt: onze brede identiteit en ons onderwijs. Het strategisch beleidsplan 2022-2026 ligt er op dit moment in concept. Het plan bouwt voort op het vorige SBP wat met inbreng van alle betrokkenen tot stand is gekomen. We zoeken een bestuurder die de huidige, breed gedragen strategische koers verder kan brengen, maar ook nieuwe ontwikkelingen weet te vertalen naar de interne organisatie. Dit vraagt om visie, analytisch vermogen en daadkracht. Je bent een betrouwbare en verbindende samenwerkingspartner die dingen voor elkaar krijgt.

Kwaliteitsgericht

Spectrum staat voor onderscheidend, toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs. Dit is de belangrijkste belofte aan alle kinderen in onze regio. Je hebt hoge verwachtingen van onze leerlingen en dus ook van de kwaliteit die we samen weten te realiseren. Naast de gerichtheid op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs, zorg je dat we altijd scherp blijven op de basiskwaliteit. Als bestuurder creëer je de voorwaarden waardoor onze kwaliteitscultuur verder verstevigt. Een belangrijke opgave hierbij is te werken met heldere kaders en rolzuiverheid, zodat er meer ruimte ontstaat voor gedeeld leiderschap en de betrokkenen vanuit hun plek verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de organisatie. 3 van 3 | 20220049NO01-PA

Verbindend

Als bestuurder van Spectrum ben je van nature intern en extern verbindend. Je hebt oog en oor voor de mensen waarmee je werkt en je laat jezelf ook kennen. De openheid en warmte van de organisatie draag je uit naar ouders. Als boegbeeld van de organisatie ben je je bewust van je voorbeeldfunctie. Je treedt van nature gemakkelijk naar buiten en met partners in de regio ga je verbindingen aan of je versterkt ze. Je bouwt en onderhoudt je netwerk binnen de samenleving en lokale politiek en je bent een verbindende gesprekspartner voor andere onderwijsbesturen, kinderopvang, gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties, het regionale samenwerkingsverband en educatieve netwerken.

Als voorzitter CvB geef je leiding aan het directeurenteam en het stafbureau. Tussen de huidige voorzitter en het lid CvB is de taakverdeling organisch ontstaan. Het lid kijkt ernaar uit om dit met de nieuwe voorzitter weer opnieuw vorm te geven. Er is dus ontwerpruimte om de taakverdeling naar interesse, expertise en energie te verdelen om zo tot een optimale samenwerking te komen.

Praktische informatie en procedure

Als deze vacature je aanspreekt en als je jezelf in dit profiel herkent, dan horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie met dit profiel passend zijn.

  • Het gaat om een functie voor 0,8-1,0 fte in schaal B3 conform de bestuurders cao primair onderwijs.
  • Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling (zie de cao bestuurders primair onderwijs artikel 2.1).
  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 9 juni.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 16 juni in de ochtend en middag.
  • De tweede gespreksronde vindt plaats op 24 juni in de middag.
  • Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure.

In je sollicitatie vernemen wij graag waarom je een passende kandidaat bent en wat maakt dat je juist op deze functie bij deze organisatie solliciteert. Je motivatie en curriculum vitae kun je versturen via vbent.org, ter attentie van mevrouw Pauline Zwaal-Arora, onder vermelding van vacaturenummer 20220049. Voor meer informatie is zij te bereiken op 088-2051600.

We zien je reactie graag uiterlijk 2 juni 2022 tegemoet.

Privacy overzicht

Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Maar de keuze is natuurlijk aan jou of je deze gegevens met ons wilt delen.