WIJ ZIJN SPECTRUM

'Bij Spectrum maken we het verschil'

Directieteam

Spectrum heeft zeven scholen en zeven directeuren. De directeuren vormen met elkaar het directieteam van Spectrum-SPCO. Periodiek komen ze bij elkaar om bovenschoolse zaken te bespreken en brengen ze advies uit over nieuw en bestaand beleid richting het College van Bestuur. De directeuren maken bovendien in wisselende samenstelling deel uit van projectgroepen die nieuw beleid voorbereiden.

Raad van toezicht

Spectrum-SPCO heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid en de taakuitvoering van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en scholen. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk vlak.

  • drs. ing. J.J. (Jeroen) Renes  – voorzitter
  • drs. M.M.A. (Maarten) Hoornweg
  • M. (Marjan) Sonneveld MSc
  • mr. J.J. (Jorik) Slump
  • mr. A.M.G. (Annemieke) Riemens
  • C.H. (Céline) Gladpootjes MSc

Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen en heeft als belangrijke taak het voorbereiden, uitvoeren en toezien op de uitvoering van het beleid van Spectrum. Het stafbureau valt onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur, die de coördinerende rol binnen de gehele stichting vervult. In het bureau zijn de disciplines HRM, Onderwijs en Identiteit, Financiën, Huisvesting en ICT ondergebracht.


Sonja Smit

Voorzitter College van Bestuur

Michelle de Groot-van Litsenburg

Directiesecretaresse / Bestuursondersteuner

Elma Claassen-van de Erve

Financieel Medewerker

Michel Boer

Bovenschools ICT / Privacy Officer

Lisa Kuipers

HR Adviseur

Privacy overzicht

Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Maar de keuze is natuurlijk aan jou of je deze gegevens met ons wilt delen.