DIT IS SPECTRUM

Spectrum is een stichting voor protestants christelijk onderwijs met acht scholen in de gemeente Lansingerland. Scholen waar elke leerling zin krijgt in leren. En alle ruimte om te groeien. Met ruim 200 gedreven personeelsleden zetten we ons elke dag met hart en ziel in om de ruim 2000 kinderen toekomstgericht onderwijs te bieden, waarmee zij leergierige, wereldwijze leerlingen worden. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin talenten onderzocht en ontwikkeld kunnen worden.

Zin in leren met COBI

Zin in leren begint met het juiste fundament. Het beleid. En daarin vliegt de uil COBI voorop. COBI wijst de weg en staat voor ‘Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT’, de speerpunten van ons beleid. Wij geloven dat dit de ingrediënten zijn voor onderwijs dat past in de veranderende maatschappij van de 21e eeuw. Daarom zetten we daar vol op in.

Oog voor talenten in de Prismaklas

Op Spectrum-scholen hechten we heel veel waarde aan goed, toekomstgericht onderwijs. Maar voor sommige kinderen is het niveau nog te gemakkelijk. Zij beheersen de leerstof heel snel en hebben op basis van hun talenten een andere aanpak nodig. Voor deze hoog- en meerbegaafde leerlingen hebben we een speciaal leerprogramma ontwikkeld, de zogenaamde Prismaklas. Een klas waarin deze kinderen tot hun recht komen door uitdagend onderwijs, speciaal afgestemd op wat zij nodig hebben. De Prismaklas komt één dagdeel per week (op dinsdag of woensdag) bij elkaar in CBS Boterdorp in Bergschenhoek en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de Spectrum-scholen zitten. In de Prismaklas trekken hoog- en meerbegaafde leerlingen samen op, worden zij begrepen en krijgen zij de aandacht die ze nodig hebben om te groeien.

Alleen de beste kwaliteit onderwijs

Als ouder wil je alleen het beste voor je kind. Wij begrijpen dat als geen ander. Daarom zetten we als scholen vol in op kwaliteit. Als het gaat om onderwijs, maar ook als het gaat om beleid, organisatie, wetgeving en andere zaken. Onze ambitie op dat gebied wordt gelukkig ook onderschreven in documenten zoals het Inspectierapport en het Visitatierapport bestuurlijke Zelfevaluatie. En daar zijn we trots op.

Bekijk ze hier:

 

Spectrum Jaarverslagen

Bekijk hier onze jaarverslagen van afgelopen jaren.

'Bij Spectrum maken we het verschil'

Onze missie & visie

Missie

Wij willen kinderen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving bieden, waarin zij hun talenten kunnen onderzoeken en verder ontwikkelen. Door het bieden van christelijk en passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien. Persoonlijk afgestemd op ieder kind.

Visie

Kinderen zijn unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21e eeuw. Vanuit onze christelijke traditie geven wij hen normen en waarden door, waarbij we openstaan voor alle kinderen, culturen en religies. We bereiden de kinderen goed voor op het leven en werken in deze maatschappij door te richten op onderzoek, creatie en samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij zin krijgen in leren. Daarom is ‘zin in leren’ ons motto en onze drijfveer.

Directieteam

Spectrum heeft acht scholen en zes directeuren. De directeuren vormen met elkaar het directieteam van Spectrum-SPCO. Periodiek komen ze bij elkaar om bovenschoolse zaken te bespreken en brengen ze advies uit over nieuw en bestaand beleid richting het College van Bestuur. De directeuren maken bovendien in wisselende samenstelling deel uit van projectgroepen die nieuw beleid voorbereiden.

Raad van toezicht

Spectrum-SPCO heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid en de taakuitvoering van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en scholen. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met kennis en ervaring op juridisch, financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk vlak.

  • drs. ing. J.J. (Jeroen) Renes  – voorzitter
  • drs. M.M.A. (Maarten) Hoornweg
  • mr. drs. C.C.B. (Claudia) Füss-Buitenhuis
  • M. (Marjan) Sonneveld MSc
  • mr. J.J. (Jorik) Slump
  • mr. A.MG. (Annemieke) Riemens

Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen en heeft als belangrijke taak het voorbereiden, uitvoeren en toezien op de uitvoering van het beleid van Spectrum. Het stafbureau valt onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur, die de coördinerende rol binnen de gehele stichting vervult. In het bureau zijn de disciplines HRM, Onderwijs en Identiteit, Financiën, Huisvesting en ICT ondergebracht.


Sonja Smit

Voorzitter College van Bestuur

Michelle de Groot-van Litsenburg

Directiesecretaresse / Bestuursondersteuner

Elma Claassen-van de Erve

Financieel Medewerker

Michel Boer

Bovenschools ICT

Lisa Kuipers

HR Adviseur

Nathalie Ruijgt

Marketing en Communicatie

Privacy overzicht

Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Maar de keuze is natuurlijk aan jou of je deze gegevens met ons wilt delen.