Talentum, de speciale lesplaats voor leerlingen!

Talentum is een speciale lesplaats voor hoogbegaafde leerlingen die in hun ontwikkeling worden belemmerd door een gedrags- of leerprobleem en bij wie het leerproces op de reguliere basisschool daardoor stagneert of is vastgelopen.

Bij Talentum volgen leerlingen voor de duur van 6 tot 12 maanden maximaal twee dagen per week een op de leerling afgestemd lesprogramma. In een groep van maximaal 10 leerlingen wordt gewerkt aan het groepsprogramma. Daarnaast wordt voor elke leerling individueel bekeken wat er nodig is in de begeleiding bij Talentum, welke doelen er gesteld kunnen worden en wat er nodig is in ambulante begeleiding op de stamschool.

Bij Talentum wordt gekeken naar de verschillende aandachtsgebieden van de leerling: lichamelijke, emotionele, sociale èn cognitieve ontwikkeling. Door middel van de methode ‘Programma Alternatieve Denkstrategieën ’, oftewel PAD, wordt gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Bij Talentum is dit een belangrijk onderdeel van het programma. Elke lesdag staat PAD op het programma en het is verweven door de lesdagen heen. Aan de persoonlijke doelen van de leerlingen wordt gewerkt tijdens alle onderdelen van de lesdag, zoals het project, Spaans, filosofie, spel en tijdens het buitenspelen. De leerkrachten van Talentum – Lea en Erina – hebben  intensief contact met leerlingen, ouders en stamschool en verzorgen ook ambulante begeleiding voor de leerlingen van Talentum op de stamschool.

De bedoeling van de plaatsing bij Talentum is de leerling een positieve ervaring te laten opdoen met onderwijs en ervoor te zorgen dat de leerling ervoor openstaat om (weer) te gaan leren. In samenwerking met de stamschool zorgen PPO Delflanden en Talentum voor passend onderwijs, zodat de leerling uiteindelijk weer geheel of gedeeltelijk met het programma op de reguliere stamschool meedoet, of op een andere, meer passende plek onderwijs kan gaan genieten.

Talentum is een groepsarrangement van Samenwerkingsverband PPO Delflanden voor leerlingen voornamelijk van scholen gesitueerd in gemeente Lansingerland. Talentum wordt uitgevoerd door Spectrum SPCO en is gehuisvest in het Talentumlokaal in CBS Prins Johan Friso, Oudelandselaan 147 te Berkel en Rodenrijs. De plaatsing bij Talentum loopt via de Intern Begeleider en de LOA van de stamschool en wordt als arrangement afgegeven door de LOA van Talentum. Voor meer informatie over Talentum kunt u terecht bij PPO Delflanden.

 

Privacy overzicht

Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Maar de keuze is natuurlijk aan jou of je deze gegevens met ons wilt delen.